Δράσεις

Πάντα πρωτοπόροι

Συνεχίζονται διαρκώς οι προσπάθειες για διασύνδεση του Εργαστηρίου με τους κοινωνικούς φορείς καθώς και για την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης της Σίνδου.

Στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με φορείς του δημόσιου τομέα, με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων για την προαγωγή της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργαστηρίου με σκοπό την σύνδεση του Εργαστηρίου και κατά επέκταση του Τμήματος Νοσηλευτικής με την κοινωνία.

Αναλυτικά αναφέρονται κατά έτος οι δράσεις του: