Βράβευση της κας Λαβδανίτη Μαρίας

Βράβευση της κας Λαβδανίτη Μαρίας

30 May 2018

Βράβευση της Διευθύντριας του εργαστηρίου κας Λαβδανίτη Μαρίας από το Άλμα Ζωής για τη δημιουργία μεγαλύτερης ομάδας εθελοντών στο 6ο Sail for Pink που πραγματοποιήθηκε το Μάιο 2018