Ημερίδα «Η φροντίδα του δέρματος των ασθενών με καρκίνο»