Μνημονίο συνεργασίας με το Κέντρο Καθοδήγησης καρκινοπαθών ΚΑΠΑ 3