Συμμετοχή του ερευνητικού εργαστηρίου στο 9ο Συμπόσιο Ογκολογίας

Συμμετοχή του ερευνητικού εργαστηρίου στο 9ο Συμπόσιο Ογκολογίας

Βόλος
4 Nov 2022

Συμμετοχή του ερευνητικού εργαστηρίου στο  9ο Συμπόσιο Ογκολογίας με τη διοργάνωση Κλινικού Φροντιστηρίου με τίτλο “Τρόποι ασφάλειας και προστασίας των νοσηλευτών από την επαγγελματική έκθεση. Ο ρόλος των κλειστών συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης κυτταροτοξικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πρακτική”

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ!